Jeg har flyttet til www.IPR.no/ I have moved to www.IPR.no


www.ipr.no

Angst

Tar mange former, fra spesifikke fobier til sosial angst. Felles er en ubehagelig frykt i situasjoner som ikke utgjør en reell trussel.


Read more

Parterapi

Opplever dere en vanskelig eller fraværende kommunikasjon i hverdagen? Invester i parforholdet med noen samtaler med en parterapeut.


Read more

Depresjon

En tilstand preget av manglende interesse og glede. Tap av energi på tross av redusert aktivitetsnivå. Triste og pessimistiske tanker.


Read more

PTSD

Belastende livshendelser kan sette spor og gi langvarige reaksjoner som vaktsomhet og søvnløshet.


Read more

Emma Johannessen

Psykologspesialist

Psykologspesialist Emma Johannessen har over 10 års erfaring hos blant annet Diakonhjemmet Sykehus og Rikshospitalet.