Angst

Blir du engstelig i “normale” situasjoner? Unngår du bestemte steder eller situasjoner? Får du hjertebank, rask pust, uro, frykt på uønskede tidspunkter? Har du en plagsom redsel som hindrer deg i å gjøre de tingene du ønsker? Bekymrer du deg mye? Kan tankene dine holde deg våken om natten? Unngår du sosiale situasjoner på grunn av en frykt for å misforstått eller avvist? Grubler du lenge over ting du har sagt eller gjort? Dette er kjente fenomen for personer med angst. Angst kan ta mange former, men er alltid ubehagelig. En god test for å se om du har en angst som kan ha nytte av behandling, er om angsten har nådd et nivå der den hindrer deg i å gjøre det du ønsker å gjøre. Har du planer du må endre, fordi du har angst? Det du kan ha nytte av å vite, er at psykologisk behandling for angst er veldig effektivt.  Det kreves normalt få timer med terapi for å oppnå en bedring.

Behandlingen jeg gir er kognitiv terapi som er en godt dokumentert effektiv metode, der vi kartlegger hvordan tankene og handlingene dine påvirker hvordan du opplever angst. Sammen avtaler vi hvordan behandlingen skal legges opp, skånsomt men samtidig utfordrende nok til å gi resultater. Du får hjemmeoppgaver som gjør at behandlingen foregår i ditt dagligliv, såvel som på mitt kontor. Jeg inkluderer elementer fra metakognitiv terapi som er vist i ny forskning fra NTNU som særdeles effektiv mot angst. Bedring vil innebære at du får gjort de tingene du ønsker å gjøre, og at angst ikke lengre dominerer dine valg eller muligheter. Du vil ha konkrete verktøy du kan bruke dersom du opplever å bli engstelig.

Når du først møter til behandling vil du ha en forventning om rask bedring. Derfor bruker jeg terapeutiske metoder som jobber mot endring på få konsultasjoner, og hvor vi samarbeider løpende om hva vi jobber frem mot. Min terapeutiske stil er aktiv, det vil si at vi har en dialog hele tiden, istedetfor at jeg sitter stille og tilbaketrukket. Samtalene foregår på mitt kontor i Nordahl Brunsgate 22 i lyse og trivelige lokaler. Du bestiller selv timene dine her.