Depresjon

Føler du deg nedstemt, uten interesse eller begeistring? Er det vanskelig å komme igang med aktiviteter som du ellers har glede av? Har du mistet appetitt eller opplever at du spiser mye mer enn vanlig, men uten å glede deg over maten? Føler du deg utbrent og lite motivert? Sover du dårlig, eller tvertimot sover du mye mer enn vanlig men er trøtt? Har du mange selvkritiske tanker, tanker som at du ikke strekker til? Disse er alle vanlige symptomer på depresjon. Dette er en tilstand som er så vanlig at halvparten av oss vil oppleve den minst en gang i livet.

Det vanskeligste delen for å bli bedre er å komme seg til behandling. Mange går lenge med symptomer før de søker hjelp. Kanskje tenker de at det er normalt å ha det slik, eller de tror at det er lite behandling kan gjøre for dem. Psykologisk terapi kan ha gode resultater ved depresjon. Behandlingen jeg tilbyr er kognitiv terapi. Sammen vil vi se på hvordan tankene og handlingene dine påvirker hvordan du føler deg. Vi vil se på de tankene du har og undersøke hvordan du kan tenke på måter som er mer positive for deg. Du får hjemmeoppgaver som gjør at behandlingen foregår i ditt dagligliv, såvel som på mitt kontor. Hva behandling innebærer vil bli tydeligere for deg når du kommer til behandling.

Når du først møter til behandling vil du ha en forventning om rask bedring. Derfor bruker jeg terapeutiske metoder som jobber mot endring på få konsultasjoner, og hvor vi samarbeider løpende om hva vi jobber frem mot. Min terapeutiske stil er aktiv, det vil si at vi har en dialog hele tiden, istedetfor at jeg sitter stille og tilbaketrukket. Samtalene foregår på mitt kontor i Nordahl Brunsgate 22 i lyse og trivelige lokaler. Du bestiller selv timene dine her.