PTSD

Opplever du at hendelser i fortiden trenger seg uønsket inn i tankene dine? Har det hendt at du har blitt overveldet av minner du ikke vil tenke på? Unngår du steder eller situasjoner for å unngå å få ubehagelige minner? Har det skjedd at du har blitt overveldet av fysiske fornemmelser i bestemte situasjoner? Har du opplevd dramatiske eller truende hendelser som du ikke orker å tenke på?

Mange som har opplevd ubehagelige eller skremmende hendelser kan i ettertid oppleve at de blir overveldet av minner på dagtid eller får mareritt om hendelsen på natten. Skillet mellom nåtid og fortid kan oppleves som flytende eller visket ut. For noen kan ubehagelige hendelser føre til at de unngår steder og situasjoner som minner dem om hendelsen. Det blir vanskelig i en hverdag når mye når mye energi går til å unngå. Det som nå beskrives er posttraumatiske lidelser eller kan være for noen PTSD- Post Traumatic Stress Disorder. Det som er mulig traumatiserende hendelser for noen mennesker er ikke det for alle.

Jeg har lang erfaring med å behandle traumer. Jeg vil i første fase av behandlingen hjelpe deg til å stabilisere tilstanden, ved å lære deg måter for å bli mer rolig og fokusert i nåtiden. Videre tilbyr jeg bearbeidning av dine minner ved hjelp av en metode som heter EMDR. Den kan du lese mer om her.

Når du først møter til behandling vil du ha en forventning om rask bedring. Derfor bruker jeg terapeutiske metoder som jobber for endring på få konsultasjoner, og hvor vi samarbeider løpende om hva vi jobber frem mot. Min terapeutiske stil er aktiv, det vil si at vi har en dialog hele tiden, istedetfor at jeg sitter stille og tilbaketrukket. Samtalene foregår på mitt kontor i Nordahl Brunsgate 22 i lyse og trivelige lokaler. Du bestiller selv timene dine her.