Om meg

Jeg er født og oppvokst i Norge, og er tospråklig i norsk og engelsk. Utdannet psykolog fra Universitetet i København i 2006. Etter utdanningen  flyttet jeg til Oslo og begynte å jobbe som psykolog i psykisk helsevern for voksne. Jeg har jobbet på døgnavdeling og poliklinikk. Jeg har erfaring med å jobbe med barn og familier fra Statped Sørøst der jeg har jobbet i flere år med barn og voksne født med leppe-kjeve-ganespalte. Jeg har drevet privatpraksis på deltid siden 2009 og har derfor en bred bakgrunn. Jeg ble psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi i 2015.

Jeg har undervist i en rekke ulike psykologiske tema for ulike grupper som: pasienter i psykisk helsevern, helsepersonell, internasjonale konferanser og psykologkolleger. Undervisning innen tema som : matkresenhet, pasientkommunikasjon, utseendepsykologi, stress, diagnoser og selvomsorg.

Jeg tilbyr terapi og parterapi i lyse fine lokaler i Oslo sentrum. Mine metoder oppdateres kontinuerlig med fagets utvikling og jeg tilstreber å gi mine pasienter behandling i tråd med nyere forskning i psykologi. Som del av dette har jeg tatt videreutdanning i EMDR og kognitiv terapi.

Siden jeg driver helprivat medfører det at du betaler full egenandel og kan ikke få refusjon av trygdeverket. Samtidig vil det si at det ikke er noen ventetid og du kan selv sette opp egne timer via mitt bookingsystem.

Jeg er medlem av Norsk psykologforening og underlagt Lov om Helsepersonell. Det betyr at jeg har taushetsplikt og underlagt lover om håndtering av sensitiv informasjon. Jeg er pliktig til å føre journal og gjør det i et sikkert journalsystem som heter PsykBase. Du har rett til innsyn i egen journal.

Vær oppmerksom på at epost er aldri en god kanal for sensitiv informasjon og at dersom du bruker den kanalen er det risiko for uønsket spredning av informasjonen. Dersom du ønsker å formidle sensitiv informasjon til meg mellom timene, så gjøres det best over telefon eller pr. brev.